Thêm/Sửa Phiếu thay đổi thông tin của tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Thay đổi thông tin >

Thêm/Sửa Phiếu thay đổi thông tin của tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thêm mới các phiếu thay đổi thông tin của tài sản tại đơn vị

Them thay doi thong tin

Anh/chị có thể xem những lưu ý trước khi thực hiện chứng từ Thay đổi thông tin của tài sản tại đây.

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Thôn tin đã kê khai

Nội dung các thông tin trước khi thay đổi thông tin của tài sản, (phần mềm tự lấy thông tin)

Thông tin đề nghị thay đổi

Nội dung các thông tin của tài sản sau khi thay đổi, các thông tin này sẽ hiển thị trên báo cáo kê khai thay đổi thông tin

Thông tin về Nhà

 

Tên tài sản

Điền tên mới của ngôi nhà

Thuộc khuôn viên đất

Chọn khuôn viên đất có ngôi nhà

Năm xây dựng

Chọn khuôn viên đất có ngôi nhà

Thông tin về Đất

 

Tên tài sản

Điền tên mới của lô đất

Địa chỉ

Địa chỉ của lô đất

Thông tin về Ô tô

 

Nhãn hiệu xe

Điền nhãn hiệu của xe (VD: Honda Civic, ...)

Biển kiểm soát

Số biển kiểm soát của xe

Tải trọng(tấn)

Tải trọng cho phép của xe

Công suất xe

Công suất hoạt động của xe

Chức danh

Nhập chức danh của người mà xe phục vụ

Nguồn gốc xe

Nguồn gốc xuất sứ của xe (VD: Nhật Bản, ...)

HT bố trí SD

Điền hiện trạng bố trí sử dụng của xe

Hiện trạng

Tích chọn các hiện trạng sử dụng của xe

Thông tin về tài sản khác trên 500 triệu

 

Tên tài sản

Điền tên mới tài sản thay đổi

Thông số kỹ thuật

Thông tin về thông số kỹ thuật của tài sản

Hiện trạng sử dụng

Tích chọn các hiện trạng sử dụng của tài sản

Cách thực hiện

Thêm

- Để thêm mới phiếu thay đổi thông tin của tài sản, tại màn hình danh sách, kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Tại hộp thoại Thêm mới Thay đổi thông tin, nhập thông tin Ngày thay đổi, chọn Mã tài sản thay đổi, Lý do thay đổi

- Tùy theo tài sản được chọn là Nhà, Đất, Ô tô hay tài sản khác trên 500 triệu mà các thông tin thay đổi sẽ khác nhau

- Tại phần thông tin cũ, phần mềm tự động mặc định thông tin của tài sản tính đến ngày thay đổi tài sản

- Tại phần thông tin đề nghị thay đổi, nhập các thông tin thay đổi của tài sản

- Sau khi nhập các thông tin, nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm nếu muốn lưu phiếu thay đổi thông tin đồng thời có thể thêm phiếu thay đổi thông tin khác, hoặc chọn Cất và Đóng nếu muốn lưu và đóng hộp thoại Thêm Thay đổi thông tin

Sửa

- Để sửa phiếu thay đổi thông tin của tài sản, tại màn hình danh sách, chọn phiếu thay đổi thông tin cần sửa, kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Tại hộp thoại Sửa Thay đổi thông tin, nhập các thông tin cần sửa

- Sau đó nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm hoặc nhấn nút Cất và Đóng

Xóa

- Để xóa phiếu thay đổi thông tin của tài sản, tại màn hình danh sách, chọn phiếu Thay đổi thông tin cần xóa, kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa phiếu thay đổi thông tin trên hộp thoại thông tin