Đăng nhập

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm >

Đăng nhập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép NSD đăng nhập vào hệ thống QLTS.VN

R104.32

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Mã ngân sách

Nhập mã đơn vị có quan hệ ngân sách của đơn vị

Tên đăng nhập

Nhập tên đăng nhập vào hệ thống

Mật khẩu

Nhập mật khẩu đăng nhập

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập

- Khi quên mật khẩu đăng nhập, nhấn vào link "Quên mật khẩu" trên màn hình đăng nhập. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình để nhập các thông tin bao gồm "Tên đăng nhập""Mã ngân sách" của đơn vị.

Quen mat khau

 

Sau đó tích chọn nút "Lấy lại mật khẩu", hệ thống sẽ gửi tới email đường dẫn để đổi mật khẩu

Tích chọn vào đường dẫn trên email, sẽ hiển thị màn hình đổi mật khẩu sau:

Doi mat khau (2)

 

Nhập mật khẩu mới sau đó nhấn Đồng ý, quý vị sẽ đăng nhập được với mật khẩu mới.

Chú ý: trường hợp không có địa chỉ email, vui lòng liên hệ đến số 1900 8677 để được hướng dẫn.