Đăng ký gia hạn

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Hệ thống >

Đăng ký gia hạn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đối với các đơn vị sắp hết hạn hoặc đã quá hạn thuê bao từ 1 - 60 ngày thì từ phiên bản R106, chương trình bổ sung tính năng gia hạn trực tuyến. Chức năng này giúp cán bộ QLTS có thể gia hạn ngay trên phần mềm QLTS.VN mà không cần phải tải phiếu đăng ký gia hạn để nhập thông tin như trước đây.

2. Hướng dẫn chi tiết

Đối với đơn vị sắp hết hạn thuê bao, nhấn vào chữ tại đây trên dòng thông báo chạy trên phần mềm

R106-28

Đối với đơn vị đã quá hạn thuê bao từ 1 - 60 ngày, nhấn vào nút Gia hạn ngay trên màn hình thông báo quá hạn.

R106-27

Hoặc vào menu Hệ thống\Tra cứu lịch sử gia hạn, nhấn Đăng ký gia hạn

R106-29

Tại bước 1 - Thông tin gia hạn, anh/chị thực hiện khai báo:

o Thông tin đơn vị đăng ký

Tại mục Người liên hệ, Chức vụ, Điện thoại, Mobile, Email được lấy lên từ Hệ thống\Đổi thông tin cá nhân. Anh/chị có thể thực hiện chỉnh sửa cho phù hợp với nội dung đăng ký của đơn vị mình.

oTại phần Thông tin đơn hàng anh/chị thực hiện đăng ký số năm gia hạn thuê bao tại cột thông tin Số lượng. Phần mềm đã tự động tính đơn giá và Thành tiền.

oThông tin thanh toán.

Phần mềm đã gợi ý Nguồn kinh phí để thực hiện gia hạn phần mềm anh/chị lựa chọn theo gợi ý hoặc nhập đúng với thông tin Nguồn kinh phí tại đơn vị của mình.

Nhấn Tiếp tục.

R106-30

Tại bước 2 - Đăng ký: Anh/chị xem lại các thông tin trên phiếu đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm. Đối với những đơn vị có sử dụng Ký điện tử (chữ ký số) thì anh/chị có thể tải file đăng ký dưới dạng PDF về máy và thực hiện Ký số ngay trên file PDF sau đó gửi về MISA để thực hiện Đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm.

Nhấn Đăng ký.

R109_61

Sau khi nhấn đăng ký sẽ hiển thị thông báo Đăng ký gia hạn thành công. Tại đây anh/chị cũng có thể tải phiếu đăng ký dưới dạng PDF.

R109_60