Chuẩn bị

Navigation:  Các bước bắt đầu làm việc với QLTS.VN >

Chuẩn bị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Yêu cầu hệ thống máy tính:

- Màn hình: độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn.

- Cài đặt các trình duyệt Web như: Fire Fox, Internet Explorer, Google Chrome

- Thiết bị khác: Sound card, loa (để xem phim hướng dẫn).

- Máy in: khổ A4