Tải bộ cài TeamviewQS

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Trợ Giúp >

Tải bộ cài TeamviewQS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ý nghĩa:

TeaviewQS là phần mềm cho phép người sử dụng nhận sự hỗ trợ của nhân viên Tư vấn & Hỗ trợ khách hàng MISA trực tiếp ngay trên máy tính của người sử dụng mà không cần nhân viên MISA đến tận đơn vị của người sử dụng.

Để có thể nhận được sự hỗ trợ từ xa bằng TeaviewQS thì máy tính của người sử dụng phải có kết nối Internet với toàn quyền truy nhập.

Để tải bộ cài TeaviewQS:

- Vào menu Trợ giúp, chọn Tải bộ cài TeamviewQS

Taibocai_TVQS

- Bộ cài TeamviewQS sẽ được tự động tải về máy

- Mở đến file TeamviewQS tải về trên máy và kích đúp vào file TeamviewQS.exe để cài phần mềm