Mẫu số 04a-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo kê khai >

Mẫu số 04a-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 04a-ĐK - TSC là báo cáo dùng để kê khai các thông tin về trụ sở làm việc (bao gồm nhà và đất) theo từng tài sản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi tăng tài sản

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Báo cáo cần lập vào các tháng có ghi tăng tài sản là đất, nhà

oTài sản ghi tăng trong kỳ báo cáo cần chọn loại tài sản kê khai là “Đất”, “Nhà” trong tab “Thông tin kê khai”

QLTS_R111_23

oKhông kê khai cho các tài sản ghi tăng từ những năm trước vì mặc định các tài sản đã được kê khai từ khi mua tài sản.