Mẫu số 04b-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo kê khai >

Mẫu số 04b-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 04b-ĐK - TSC là báo cáo dùng để kê khai các thông tin về ô tô vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi tăng tài sản

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Báo cáo cần lập vào các tháng có ghi tăng tài sản là xe ô tô

oTài sản ghi tăng trong kỳ báo cáo cần chọn loại tài sản kê khai là Ô tô trong tab “Thông tin kê khai”

QLTS_R111_24

oKhông kê khai cho các tài sản ghi tăng từ những năm trước vì mặc định các tài sản đã được kê khai từ khi mua tài sản.