Mẫu số 04c-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị (ngoài trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô)

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo kê khai >

Mẫu số 04c-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị (ngoài trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 04c-ĐK - TSC là báo cáo dùng để kê khai các thông tin về các tài sản khác (ngoài trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi tăng tài sản

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Báo cáo cần lập vào các tháng có ghi tăng tài sản không phải là đất, nhà, ô tô

oThông tư 144/2018/TT-BTC yêu cầu kê khai tất cả tài sản khác, không phân biệt nguyên giá tài sản phải trên 500 triệu như trước đây. Vì vậy, tài sản ghi tăng trog kỳ báo cáo cần chọn loại tài sản kê khai là “Tài sản khác trên 500 triệu” và “Tài sản khác dưới 500 triêu” tại tab “Thông tin kê khai.

QLTS_R111_25

oKhông kê khai cho các tài sản ghi tăng từ những năm trước vì mặc định các tài sản đã được kê khai từ khi mua tài sản.