1. Mục đích

Từ phiên bản R110, khi in nhãn kiểm kê TSCĐ và nhãn kiểm kê CCDC, cán bộ QLTS có thể tự thiết lập các thông tin của TSCĐ/CCDC cũng như kích thước và phông chữ của nhãn kiểm kê tùy theo nhu cầu hiển thị của từng đơn vị.

2. Hướng dẫn chi tiết

- Trước phiên bản R110, khi in nhãn kiểm kê TSCĐ/CCDC, cán bộ QLTS chỉ có thể thiết lập hiển thị các thông tin mặc định mà phần mềm mang sẵn bao gồm: Tên tài sản/công cụ dụng cụ, Mã tài sản/công cụ dụng cụ, Năm sử dụng và Người kiểm kê thiếu một số thông tin đơn vị thường sử dụng gây khó khăn cho quá trình kiểm kê.
- Từ phiên bản R110, khi in nhãn kiểm kê TSCĐ/CCDC, cán bộ QLTS có thể tự thiết lập hiển thị nhãn kiểm kê, thay đổi kích thức phông chữ theo nhu cầu riêng của từng đơn vị, sau đó xem trước nhãn kiểm kê với các thông tin này.

Chi tiết các bước để in nhãn hiệu kiểm kê TSCĐ/CCDC như sau:

Ví dụ: Ngày 31/12/2018 đơn vị thực hiện kiểm kê TSCĐ và thực hiện dãn nhãn kiểm kê. Nhãn kiểm kê cần các thông tin: Mã tài sản - Tên tài sản, Bộ phận sử dụng, Nhãn hiệu, Thông tin đơn vị. Kích thước, phông chữ là: Chiều cao: 5,0 và Chiều rộng: 6,5.

Đơn vị thực hiện như sau:

Vào menu Kiểm kê, nhấn Thêm và thực hiện kiểm kê tài sản cho đơn vị.

QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_024

Trên chứng từ kiểm kê tài sản, chọn menu Báo cáo\Nhãn kiểm kê tài sản

QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_025

Tại giao diện Tùy chọn in nhãn kiểm kê anh/chị thực hiện thiết lập các thông tin muốn xuất hiện trên nhãn kiểm kê.

Chương trình đã mặc định các thông tin xuất hiện trên nhãn kiểm kê tuy nhiên anh/chị có thể thực hiện thêm hoặc bỏ các dữ liệu không cần thiết

oĐể bổ sung thông tin Nhãn hiệu lên nhãn kiểm kê anh/chị chọn thông tin Nhãn hiệu, nhấn biểu tượng QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_020

QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_018

oĐể bổ sung Thông tin đơn vị lên nhãn kiểm kê anh/chị chọn Thông tin đơn vị, nhấn biểu tượng QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_020

QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_026

oĐể loại bỏ thông tin Năm sử dụng, anh/chị chọn thông tin Năm sử dụng, nhấn biểu tượng QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_019

QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_027

oAnh/chị thiết lập Chọn kích thước, phông chữ

QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_028

oNhấn Xem trước để xem trước các thông tin và cách hiển thị trên nhãn kiểm kê trước khi in.

QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_029

Nếu không cần chỉnh sửa các thông tin, anh/chị nhấn Đồng ý để in nhãn kiểm kê.

QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_030

Lưu ý: Khi in nhãn kiểm kê CCDC thì cán bộ QLTS cũng có thể thực hiện thiết lập tương tự như khi in nhãn tài sản cố định