Cho phép hủy chuyển đổi tài sản lô thành tài sản thông thường với các tài sản đã được tách từ tài sản thông thường thành tài sản theo lô.

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R64 >

Cho phép hủy chuyển đổi tài sản lô thành tài sản thông thường với các tài sản đã được tách từ tài sản thông thường thành tài sản theo lô.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Đối với các tài sản đã chuyển từ 1 tài sản thông thường có số lượng lớn thành một lô tài sản bằng chức năng chuyển lô tài sản, khi có nhu cầu, cán bộ QLTS có thể hủy việc chuyển đổi trên để các tài sản lô trở về tài sản thông thường.

 

Điều kiện hủy việc chuyển đổi tài sản lô thành tài sản thông thường

Là tài sản lô được chuyển đổi từ tài sản thông thường

Chưa có chứng từ nào phát sinh sau ngày thực hiện chuyển đổi từ tài sản thông thường thành tài sản theo lô

Chưa chuyển đổi TT 162 sau khi chuyển thành tài sản theo lô

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Trên màn hình danh sách tài sản, vào chức năng Tiện ích, chọn Hủy lô tài sản

Trên giao diện chức năng Hủy lô tài sản sẽ hiển thị lên các lô tài sản đã được chuyển từ tài sản thông thường thành lô

 

 

huy chuyen lo TS

 

Tích chọn vào tài sản lô cần hủy chuyển đổi

Nhấn Hủy chuyển đổi

 

ket thuc huy chuyen lo

 

 

Nhấn Đóng để kết thúc quá trình hủy chuyển lô.

Lưu ý: Với tài sản đã có phát sinh sau khi chuyển thành tài sản lô; khi hủy lô, phần mềm sẽ có cảnh báo như sau

 

huy lo k thanh cong

 

 

Để thực hiện tiếp việc hủy chuyển lô cho tài sản trên, người dùng cần kiểm tra lại các phát sinh của lô tài sản sau thời điểm chuyển thành lô tài sản và xóa hết các phát sinh đó.

Tài sản được hủy chuyển lô thành công, khi quay về màn hình sẽ hiển thị giống như các tài sản thông thường khác.