Cán bộ QLTS muốn in biểu số 0405 ban hành theo thông tư 15/2013/TT-BTC để nộp báo cáo cho cơ quan chủ quản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R70 >

Cán bộ QLTS muốn in biểu số 0405 ban hành theo thông tư 15/2013/TT-BTC để nộp báo cáo cho cơ quan chủ quản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng tỉnh Tiền Giang muốn in và tổng hợp báo cáo Tổng hợp tài sản nhà nước tương tự biểu số 0405 - Tổng hợp tài sản Nhà nước ban hành theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

 

Cách thao tác

 

1. Đối với đơn vị QLTS

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Vào menu Báo cáo\Báo cáo kê khai TSNN, nhấn đúp chuột vào báo cáo Tổng hợp tài sản nhà nước

Trên bảng tham số báo cáo, chọn kỳ in báo cáo mong muốn

Người dùng có thể in riêng số liệu của từng loại tài sản nhà nước như: Đất, Nhà, Ô tô hoặc Tài sản có nguyên giá từ 500 triệu trở lên tùy vào nhu cầu xem số liệu

Nhấn Đồng ý để in báo cáo

 

0405

 

Để gửi báo cáo Tổng hợp tài sản nhà nước lên cấp trên, chuyển sang màn hình chức năng Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

Nhấn Lập báo cáo. Trên danh sách báo cáo gửi nhận, tích chọn báo cáo Tổng hợp tài sản nhà nước

Nhấn nút Lập báo cáo

 

lap bao cao 0405

 

Sau khi nhấn lập, tại màn hình danh sách báo cáo gửi đơn vị cấp trên, nhấn vào Gửi báo cáo

 

 

2. Đối với đơn vị tổng hợp

 

Ngoài chức năng in báo cáo tại đơn vị tương tư như đơn vị QLTS, đơn vị tổng hợp cũng có thể in báo cáo tổng hợp số liệu của toàn bộ các đơn vị cấp dưới giúp dễ dàng kiểm tra, đối chiếu

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Vào menu Báo cáo\Báo cáo kê khai TSNN, nhấn đúp chuột vào báo cáo Tổng hợp tài sản nhà nước

Trên bảng tham số báo cáo, tích chọn In báo cáo tổng hợp. Cán bộ QLTS có thể tích vào tùy chọn In theo chi tiết từng đơn vị và chọn in báo cáo riêng từng loại tài sản nhà nước tùy theo nhu cầu xem số liệu của đơn vị

Nhấn Đồng ý để in báo cáo

 

tong hop 0405        

 

Để nhận báo cáo Tổng hợp tài sản nhà nước của cấp dưới gửi lên, cán bộ QLTS chuyển sang menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo cấp dưới gửi lên và phê duyệt báo cáo của cấp dưới

Để tổng hợp báo cáo, chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo

Nhấn Tổng hợp báo cáo

Trên danh sách báo cáo tổng hợp tại bước 1, tích chọn báo cáo Tổng hợp tài sản nhà nước

Tại bước 2, tích chọn các đơn vị đã nộp đủ báo cáo, sau đó nhấn Lập báo cáo tại bước cuối cùng

Báo cáo được tổng hợp sẽ hiển thị trên màn hình danh sách báo cáo tổng hợp

Nhấn Nạp để chuyển trạng thái của báo cáo

 

0405 tong hop