Chức năng

Đáp ứng nhu cầu nhập nhanh Hình thức ghi giảm và Lý do ghi giảm chung cho nhiều tài sản với cùng một chứng từ ghi giảm, để cán bộ QLTS thuận tiện khi thực hiện ghi giảm đồng loạt nhiều tài sản

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Vào menu Ghi giảm, nhấn vào Thêm để thêm mới một chứng từ ghi giảm

Nhấn Chọn tài sản chon tai san 1

Trên bảng Chọn tài sản ghi giảm, tích chọn các tài sản cần ghi giảm

 

chon ts ghi giam

 

 

Nhập Hình thức ghi giảmLý do ghi giảm cho các tài sản cần ghi giảm, sau đó nhấn Đồng ý

 

ghi giam nhieu TS

 

Trên chứng từ Thêm ghi giảm tài sản, thông tin Hình thức ghi giảmLý do ghi giảm đã được cập nhật theo thông tin đã nhập

Nhấn Cất/Cất và Đóng để lưu lại chứng từ