1. Mục đích

- Giúp các đơn vị sắp hết hạn sử dụng phần mềm QLTS.VN có thể đăng ký gia hạn, thực hiện cam kết thanh toán, được hướng dẫn thanh toán để có thể thanh toán cho MISA nhanh chóng và dễ dàng.

- Giúp các đơn vị có thể dễ dàng theo dõi tình trạng cấp tài nguyên và thanh toán của các lần đăng ký gia hạn của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Chi tiết trên phần mềm như sau:

- Khi đơn vị sắp hết hạn sử dụng phần mềm, anh/chị thực hiện gia hạn theo hướng dẫn tại đây.

GH

- Khi đó, yêu cầu gia hạn của đơn vị sẽ được gửi tới MISA, MISA sẽ thực hiện đồng ý hoặc từ chối cam kết thanh toán của đơn vị:

Nếu yêu cầu gia hạn của đơn vị được MISA chấp nhận thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo về việc được cấp tài nguyên tạm để đơn vị có thể tiếp tục sử dụng phần mềm

R113_gia_han1

Nếu yêu cầu gia hạn của đơn vị bị MISA từ chối thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo về việc đăng ký gia hạn của đơn vị bị MISA từ chối.

R113_Gia_han_bi_tu_choi2

Lưu ý: Trường hợp này, anh/chị cần liên hệ với MISA để nhận được hỗ trợ.

- Trong thời gian cam kết thanh toán:

Đơn vị đăng nhập vào phần mềm, đơn vị sẽ nhận được thông báo vàng về số ngày đến thời hạn cam kết

R113_Gia_han_7

Nhấn tại đây trên dòng thông báo màu vàng, phần mềm sẽ hiển thị màn hình Thông tin thuê bao và Quản lý gia hạn phần mềm MISA

Nhấn Hướng dẫn chuyển khoản để xem hướng dẫn chi tiết về việc chuyển khoản thanh toán

GH_Huong_dan1

Khi thanh toán đơn hàng, anh/chị cần nhập chính xác nội dung chuyển khoản theo cú pháp: Thanh toan don hang xxxxxxxxx - MNS yyyyyy. Trong đó:

xxxxxxxxx: Số đơn hàng tự động sinh của MISA

yyyyyy: Mã quan hệ ngân sách của đơn vị

Lưu ý: Trường hợp đơn vị không nhập đúng cú pháp thanh toán thì đơn hàng sẽ không tự động xác nhận là đã thanh toán. Khi đó, anh/chị phải thực hiện Xác nhận thanh toán để MISA biết đơn hàng đã được thanh toán.

* Trường hợp đơn vị thanh toán thành công đơn hàng theo đúng cú pháp hướng dẫn

Sau khi thanh toán thành công, chương trình sẽ hiển thị thông báo gia hạn thành công để đơn vị tiếp tục sử dụng phần mềm.

GH_thanh_cong

Nhấn vào link tại đây để xem thông tin thuê bao và thông tin thanh toán của yêu cầu gia hạn

GH_Thue_bao1

*Trường hợp đơn vị đã thanh toán nhưng chưa đúng cú pháp và chưa nhận được thông báo cấp tài nguyên từ MISA

Trường hợp 1: Trước thời hạn cam kết thanh toán 3 ngày:

Anh/chị nhận được thông báo về số ngày đến hạn cam kết thanh toán

R113_Gia_han_7

Nhấn tại đây trên câu thông báo màu vàng.

Tại phần Quản lý gia hạn phần mềm MISA, nhấn Xác nhận thanh toán.

GH_XNTT1

Trên giao diện Xác nhận thanh toán:

Nhập Nội dung thanh toán

Đính kèm ảnh giấy tờ xác nhận thanh toán. Lưu ý: File đính kèm là file ảnh và có dung lượng <= 3MB.

Nhấn Xác nhận

R113_Gia_han_XNTT

Trường hợp 2: Thời hạn cam kết thanh toán trong vòng 3 ngày:

Phần mềm sẽ nhận được thông báo từ MISA

Chọn Xác nhận thanh toán.

Nhấn đính kèm hình ảnh và nhấn Xác nhận. Lưu ý: File đính kèm là file ảnh và có dung lượng <= 3MB.

GH_XNTT2

* Trường hợp đơn vị chưa thanh toán lần 1 và muốn gia hạn lần 2

Khi đăng nhập trong vòng 3 ngày theo thời hạn cam kết:

Phần mềm sẽ nhận được thông báo từ MISA

Chọn Gia hạn thanh toán.

Nhập Hạn thanh toánnhấn Xác nhận.

GH_Gia_han

Sau đó, đơn vị sẽ thực hiện thanh toán trước hạn thanh toán như hướng dẫn trên.

Lưu ý: Trường hợp hạn thanh toán lần 1 vào ngày 31/01 thì chương trình sẽ không cho phép đơn vị gia hạn thanh toán lần 2. Lúc này, đơn vị cần liên hệ lại với MISA để hỗ trợ

- Nếu quá hạn cam kết thanh toán mà đơn vị vẫn chưa thực hiện thanh toán cho MISA thì thuê bao của đơn vị sẽ bị ngừng sử dụng. Lúc này, để tiếp tục đăng ký sử dụng phần mềm, đơn vị cần liên hệ với MISA để được hỗ trợ

- Để theo dõi tình trạng cấp tài nguyên và thanh toán của các lần gia han, anh chị vào Hệ thống\Quản lý gia hạn phần mềm MISA

GH_Thue_bao1