Phiên bản R113

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R113

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong vòng lặp

 Nghiệp vụ mới

Đáp ứng luồng đăng ký gia hạn trực tuyến và cam kết thanh toán trên phần mềm QLTS

Cán bộ QLTS muốn gửi nhận các báo cáo công khai 09a, 09b, 09c, 09d và 09đ để đối chiếu số liệu với các báo cáo tổng hợp

 Nghiệp vụ thay đổi

Cán bộ QLTS muốn in được các báo cáo theo TT144 cho các tài sản phát sinh trước năm 2018 để nộp báo cáo cho đơn vị chủ quản

 

 

         Tiện ích

 

Cán bộ QLTS muốn phần mềm cảnh báo rõ ràng và cụ thể hơn khi khai báo tài sản thiếu hiện trạng sử dụng