Cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLTS

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R101 >

Cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLTS. Khi gần hết hạn sử dụng thuê bao phần mềm, MISA sẽ gửi thông báo cho khách hàng trên phần mềm QLTS, đồng thời hướng dẫn khách hàng tải Phiếu đăng ký gia hạn phần mềm để thực hiện gia hạn thuê bao.

2. Hướng dẫn chi tiết

Với các đơn vị sắp hết hạn sử dụng phần mềm

Trong vòng 60 ngày trước khi hết hạn, phần mềm sẽ hiển thị dòng thông báo thời hạn còn lại của thuê bao và hướng dẫn khách hàng tải Phiếu đăng ký gia hạn phần mềm để gia hạn thuê bao.

Thue_bao_qua_han_2

Nhấn vào link tại đây trên dòng thông báo để tải Phiếu đăng ký gia hạn phần mềm.

Với các đơn vị mà phần mềm đã quá hạn sử dụng nhưng chưa đến 60 ngày

Trong vòng 60 ngày kể từ khi hết hạn phần mềm, phần mềm sẽ hiển thị thông báo để báo cho khách hàng biết về thời gian quá hạn của thuê bao và các hạn chế về quyền thao tác trên phần mềm đã quá hạn (khách hàng chỉ được đăng nhập vào phần mềm để xem dữ liệu, không được nhập liệu và không được in chứng từ, báo cáo)

Thue_bao_qua_han_1

Nhấn vào link tại đây trên dòng thông báo để tải Phiếu đăng ký gia hạn phần mềm.

Đồng thời, phần mềm sẽ hiển thị dòng thông báo phía trên thanh công cụ trong chương trình.

Thue_bao_qua_han_3

Với các đơn vị mà phần mềm đã quá hạn sử dụng trên 60 ngày. Tại màn hình đăng nhập, phần mềm sẽ hiển thị thông báo cho khách hàng biết về việc MISA đã thực hiện cắt thuê bao sử dụng phần mềm.

Thong_bao