Trường hợp 1: Đăng nhập bằng tài khoản ADMIN

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Đăng nhập >

Trường hợp 1: Đăng nhập bằng tài khoản ADMIN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Giúp cán bộ QLTS đăng nhập vào phần mềm tài khoản ADMIN và lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu

hmtoggle_plus1Đăng nhập bằng tài khoản ADMIN

Đơn vị đăng nhập và sử dụng phần mềm bằng tài khoản ADMIN thì thực hiện như sau:

1. Truy cập vào địa chỉ: https://tentinh.qlts.vn.

2. Chọn Mã ngân sách.

3. Nhập Tên đăng nhậpADMIN.

4. Nhập Mật khẩu của tài khoản ADMIN.

5. Nhấn Đăng nhập.

dang nhap-01

hmtoggle_plus1Quên mật khẩu thì phải làm như thế nào?

Trường hợp quên mật khẩu cho tài khoản ADMIN thì anh/chị lấy lại mật khẩu như sau:

1. Tại màn hình Đăng nhập, nhập Tên đăng nhậpADMIN.

2. Nhấn Quên mật khẩu.

Quen mat khau-thuong-01

3. Chọn Mã ngân sách của đơn vị.

4. Nhập Mã xác thực (là các ký tự chữ cái và chữ số). Nếu mã xác thực khó nhìn anh/chị có thể nhấn Lấy mã xác thực mới để nhập lại mã xác thực khác.

5. Nhấn Lấy lại mật khẩu.

Quen mat khau-thuong-02

6. Phần mềm sẽ gửi đến anh/chị dòng thông báo (màu xanh).

Quen mat khau-thuong-03

7. Anh/chị vào Địa chỉ Email xác nhận tài khoản cho chương trình để thay đổi mật khẩu.

Anh/chị vào Hộp thư đến, tìm đến mail có tên "Hướng dẫn đặt lại mật khẩu truy cập phần mềm QLTS.VN" (tối đa là 1 phút hệ thống sẽ gửi về mail của anh/chị).

Nếu chưa thấy mail thì kiểm tra mục spam của mail.

Nếu tài khoản mail không phải là gmail có thể do mail của khách hàng chặn mail gửi đến từ MISA thì làm công văn gửi cho MISA, ghi rõ yêu cầu reset mật khẩu về mặc định đồng thời chuyển email đăng ký sang gmail để hạn chế tình trạng này.

Nếu đã sử dụng mail là tài khoản là gmail rồi mà vẫn không nhận được thì liên hệ tổng đài tư vấn để được hỗ trợ.

8. Nhấn vào link được khoanh đỏ như dưới hình để thay đổi mật khẩu.

Quen mat khau-thuong-04

9. Nhập Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu mới. Lưu ý: Mật khẩu phải cần ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt.

10. Nhấn Đồng ý.

Quen mat khau-thuong-05

11.  Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới thay đổi để sử dụng phần mềm.

Quen mat khau-thuong-06