Chức năng

 

Xuất khẩu theo mẫu mặc định: Cho phép xuất khẩu danh sách tài sản phần mềm QLTS.VN ra file excel theo đúng định dạng mẫu dùng để nhập khẩu vào chương trình

Xuất khẩu...: Cho phép xuất khẩu danh sách các tài sản từ phần mềm QLTS.VN ra các file excel hoặc file cal có đuôi ".ods"

 

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Trên màn hình danh sách tài sản, nhấn vào Tiện ích. Trên phần mềm có 2 chức năng Xuất khẩu bao gồm Xuất khẩu theo mẫu mặc địnhXuất khẩu...

 

chuc nang xuat khau

 

Đối với đơn vị có nhu cầu xuất khẩu danh sách tài sản ra để chỉnh sửa hoặc nhập lại sang một đơn vị khác cũng sử dụng phần mềm QLTS.VN, người dùng nhấn vào Xuất khẩu theo mẫu mặc định để tải được file danh sách tài sản theo đúng định dạng của mẫu nhập khẩu vào chương trình.

File xuất ra có dạng như sau

 

du lieu mau

 

Trong trường hợp cần lấy ra danh sách tài sản theo các thông tin tùy chọn, người dùng nhấn vào chức năng Xuất khẩu...

Trên hộp thoại Xuất khẩu, tại cột Chọn cột dữ liệu để xuất khẩu, chọn thông tin của tài sản muốn xuất khẩu, sau đó kích chuột vào biểu tượng Mui ten sang để chuyển thông tin sang Cột dữ liệu xuất khẩu

Để chuyển toàn bộ các thông tin từ phần Chọn cột dữ liệu để xuất khẩu sang phần Cột dữ liệu xuất khẩu, kích chuột vào biểu tượng Mui ten sang 04

Tại phần Nhóm dữ liệu theo các tiêu thức theo từng cấp, chọn các thông tin cần nhóm của danh sách tài sản. NSD có thể lựa chọn nhóm danh sách tài sản theo 4 cấp

Đề lưu lại mẫu danh sách tài sản vừa thiết lập, nhấn nút Lưu mẫu. Từ lần sử dụng sau, NSD có thể tiếp tú sử dụng mẫu danh sách tài sản đã được thiết lập, bằng cách chọn mẫu tại phần Mẫu danh sách tài sản

Tại phần Định dạng tệp xuất khẩu, lựa chọn định dạng của tệp dữ liệu xuất khẩu

Nhấn Xuất khẩu để thực hiện xuất khẩu thông tin của tài sản từ phần mềm QLTS.VN ra excel hoặc ra tệp định dạng ".ods"

 

tuy chon xuat khau

 

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Chọn cột dữ liệu để xuất khẩu

Lựa chọn các thông tin của tài sản muốn xuất khẩu

Cột dữ liệu xuất khẩu

Hiện thị danh sách các thông tin của tài sản đã được lựa chọn xuất khẩu

Định dạng tệp xuất khẩu

Lựa chọn định dạng của tệp chứa dữ liệu tài sản muốn xuất khẩu: excel 97-2003 (.xls), excel 2007 (.xls), Document Spreadsheet (.ods)

Mui ten sang; Mui ten sang 02

Cho phép chuyển thông tin được chọn từ phần Chọn cột dữ liệu xuất khẩu sang phần Cột dữ liệu xuất khẩu và ngược lại

Mui ten sang 04; Mui ten sang 03

Cho phép chuyển toàn bộ các thông tin từ phần Chọn cột dữ liệu xuất khẩu sang phần Cột dữ liệu xuất khẩu và ngược lại