Thêm/Sửa Chứng từ ghi tăng

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Công cụ dụng cụ > Ghi tăng >

Thêm/Sửa Chứng từ ghi tăng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Chức năng

Cho phép NSD khai báo tăng công cụ dụng cụ khi đơn vị đưa công cụ dụng cụ vào sử dụng hoặc khi đơn vị kiểm kê phát hiện thừa CCDC so với sổ sách

Cách thực hiện

hmtoggle_plus1Cách 1: Ghi tăng CCDC khi khai báo CCDC (thực hiện ở tab Công cụ dụng cụ)

1.Vào menu Công cụ dụng cụ\Quản lý công cụ dụng cụ.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin công cụ dụng cụ. Các thông tin có dấu (*) bắt buộc phải khai báo.

4. Tích chọn Tự động ghi tăng để chương trình tự động ghi tăng cho CCDC vừa khai báo. Chứng từ ghi tăng sẽ được hiển thị tại tab Ghi tăng.

5. Nhấn Cất.

Khai bao CCDC_01

hmtoggle_plus1Cách 2: Ghi tăng CCDC (thực hiện ở tab Ghi tăng)

1. Chọn tab Ghi tăng.

2. Nhấn Thêm.

Ghi tang CCDC_01

3. Nhập lại Thông tin chung: Số chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày ghi tăng.

4. Nhấn Chọn công cụ dụng cụ.

5. Tích chọn công cụ dụng cụ cần ghi tăng, nhấn Chọn.

Tùy chọn Chỉ hiển thị CCDC chưa ghi tăng: cho phép chỉ hiển thị lên các CCDC có trạng thái là Chưa ghi tăng. Nếu muốn hiển thị danh sách tất cả các CCDC thì bỏ tích chọn Chỉ hiển thị CCDC chưa ghi tăng.

Ghi tang CCDC_02

6. Nhập lại SL ghi tăng cho đúng. Sau đó nhấn vào biểu tượng Tinh hao mon_04 để lưu.

Ghi tang CCDC_03

7. Khai báo thêm Ban giao nhận.

Nhấn Thêm.

Nhập Họ và tên, Đại diệnBên giao hay Bên nhận, Địa chỉ, Người ký.

8. Nhấn Cất.

    Ghi tang CCDC_04  

Với các công cụ dụng cụ đã có phát sinh sau ngày chứng từ thì chứng từ ghi tăng của CCDC này sẽ không được Sửa, Xóa thông tin gì.