Kiểm kê Tài sản hạ tầng đường bộ

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản hạ tầng đường bộ >

Kiểm kê Tài sản hạ tầng đường bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lập và quản lý các biên bản kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ tại đơn vị        

Cách thao tác

- Nhấn chọn Kiểm kê trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

kk ts htd b

- Màn hình danh sách gồm 2 phần

Thông tin chi tiết của phiếu Kiểm kê như: Ngày lập, Số phiếu, Ngày kiểm kê, Bộ phận, Mã tài sản, Tên tài sản, Bộ phận sử dụng, thông tin tài sản hạ tầng đường bộ

Danh sách thành viên Ban kiểm kê

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới phiếu Kiểm kê tài sản HTĐB

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin trên phiếu Kiểm kê tài sản đã lập

Xóa: Cho phép xóa phiếu kiểm kê tài sản đã lập

Báo cáo: Cho phép in biên bản kiểm kê tài sản HTĐB

- Tại màn hình danh sách thành viên Ban kiểm kê, NSD có thể thực hiện các chức năng

them nguoi kk tsht

 

Thêm người kiểm kê: Cho phép thêm mới thành viên Ban kiểm kê. NSD cũng có thể chọn lại Người kiểm kê từ danh sách Ban kiểm kê đã nhập từ chứng từ gần nhất bằng cách nhấn vào mũi tên mui ten xuong trên chức năng Thêm người kiểm kê, chọn Thêm người kiểm kê từ lần nhập trước

 

them nguoi kiem ke

 

danh sach ban kiem ke tu lan nhap truoc

 

Trên danh sách này, NSD có thể chọn lại thông tin của một hoặc nhiều người kiểm kê đã nhập trong chứng từ kiểm kê lập gần nhất bằng cách tích chọn vào ô vuông đầu dòng của người muốn chọn, nhấn Đồng ý.

 

Xóa người kiểm kê: Cho phép xóa thành viên Ban kiểm kê đang được tích chọn

Chuyển lên/Chuyển xuống: Cho phép di chuyển dòng Người kiểm kê đang tích chọn lên trên/ xuống dưới các dòng khác trong danh sách.

Sửa: Để sửa lại thông tin của một thành viên Ban kiểm kê đã nhập, tích chuột vào ô thông tin cần sửa để nhập liệu.