Cán bộ QLTS muốn cập nhật danh mục TSCĐ vô hình và TSCĐ đặc thù theo QĐ 08/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R79 >

Cán bộ QLTS muốn cập nhật danh mục TSCĐ vô hình và TSCĐ đặc thù theo QĐ 08/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đáp ứng nhu cầu của các đơn vị QLTS, đơn vị tổng hợp tài sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa mong muốn theo dõi và quản lý các tài sản thuộc loại TSCĐ vô hình và TSCĐ đặc thù theo danh mục loại tài sản riêng, được quy định chi tiết trong Quyết định 08/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

Để các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thuận lợi hơn khi tiến hành chuyển đổi từ Thông tư 162/2014-BTC sang Quyết định 08/QĐ-UBND, phần mềm đã thực hiện chuyển đổi tự động đối với các tài sản thuộc loại Tài sản vô hình khai báo trong năm 2016. Để cập nhật tiếp các tài sản vô hình khai báo trước năm 2016, tài sản hữu hình thuộc loại Máy móc, thiết bị ... sang loại tài sản đặc thù theo Quyết định 08, cán bộ QLTS xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY.

cap nhat danh muc lts