Cán bộ QLTS muốn in Phiếu giao nhận CCDC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R81 >

Cán bộ QLTS muốn in Phiếu giao nhận CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS lập được Phiếu giao nhận CCDC trong trường hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ mua về giao ngay cho bộ phận sử dụng mà không qua kho.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Tại màn hình danh sách Công cụ dụng cụ, nhấn Thêm

2. Khai báo thông tin của một CCDC mới

3. Nhấn Cất và Đóng

 

r81_them

 

4. Chuyển sang màn hình Ghi tăng, thêm mới 1 chứng từ ghi tăng

5. Chọn CCDC vừa khai báo

 

R81 ghi tang CCDC

 

6. Chuyển sang thông tin Ban giao nhận, nhấn Thêm để khai báo người bên giao, người bên nhận

Họ và tên, Địa chỉ: Nhập thông tin của người giao, người nhận

Đại diện: Tùy chọn là Bên giao hoặc Bên nhận

Là người ký: Tên người được tích "Là người ký" sẽ hiển thị tại phần chữ ký trên Phiếu giao nhận CCDC. Mỗi bên giao/nhận chỉ được tích 1 người là người ký

 

r81 khai bao ban giao nhan

 

Để lấy nhanh thông tin của bên giao/nhận trên chứng từ ghi tăng CCDC đã lập lần trước, nhấn vào mui ten xuong bên cạnh nút Thêm, chọn Thêm từ lần nhập trước

oTích chọn thông tin người bên giao/nhận, sau đó nhấn Đồng ý

(Thông tin Là người ký sẽ được giữ nguyên theo lần nhập trước)

 

R81 chon ban giao nhan tu truoc

 

7. Nhấn Cất để lưu dữ liệu

 

R81 cat chung tu ghi tang

 

8. Chọn Báo cáo\Phiếu giao nhận Công cụ dụng cụ

9. Nhập thông tin Tham số báo cáo, sau đó nhấn Đồng ý

 

r81 tham so phieu giao nhan ccdc

 

10. Chọn In để in báo cáo hoặc Cất báo cáo dưới các định dạng PDF, Word, Excel

 

r81_in