Cán bộ QLTS muốn có danh sách các CCDC đã phân bổ trong năm và giá trị CCDC chưa phân bổ cuối năm để đối chiếu với kế toán

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R85 >

Cán bộ QLTS muốn có danh sách các CCDC đã phân bổ trong năm và giá trị CCDC chưa phân bổ cuối năm để đối chiếu với kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cán bộ QLTS muốn có danh sách các công cụ dụng cụ đã phân bổ trong năm và giá trị công cụ dụng cụ chưa phân bổ cuối năm để đối chiếu số liệu với bộ phận kế toán.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Lập chứng từ phân bổ CCDC

Vào menu Công cụ dụng cụ/Quản lý công cụ dụng cụ

Nhấn Thêm. Khai báo CCDC phân bổ theo kỳ Tháng hoặc kỳ Năm, tùy vào nhu cầu quản lý của đơn vị

Nhấn Cất để lưu lại CCDC

them moi ccdc co phan bo

Chuyển sang màn hình chức năng Phân bổ, nhấn Thêm

Chọn Kỳ tính phân bổ CCDC

Nhấn Cất để lưu lại chứng từ

them chung tu phan bo ccdc

 

Lưu ý: Nếu tại đơn vị chỉ khai báo các CCDC phân bổ theo kỳ năm thì chọn Kỳ tínhNăm

 

2. In báo cáo Sổ theo dõi phân bổ CCDC

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo quản trị

Nhấn đúp vào báo cáo Sổ theo dõi phân bổ CCDC

Trên tham số báo cáo

Chọn Kỳ báo cáo

Thiết lập tham số Bộ phận và tùy chọn Hiển thị tất cả bộ phận sử dụng trên một báo cáo tùy vào nhu cầu xem báo cáo của đơn vị

Nhấn Đồng ý

in so theo doi ccdc

 

so theo doi phan bo ccdc