Phiên bản R85

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R85

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R85

 

Nghiệp vụ thay đổi

1. Cán bộ QLTS muốn có danh sách các CCDC đã phân bổ trong năm và giá trị CCDC chưa phân bổ cuối năm để đối chiếu với kế toán

2. Cán bộ QLTS muốn các "Báo cáo kê khai thay đổi thông tin" hiển thị đầy đủ lý do thay đổi để nộp báo cáo lên cơ quan chủ quản

3. Khi thực hiện Lấy lại thông tin mật khẩu, cán bộ QLTS muốn các thông tin "tên đăng nhập" và "tên tài khoản" hiển thị thống nhất để tránh nhầm lẫn trong quá trình sử dụng