Cán bộ QLTS muốn tổng hợp được đăng ký mua sắm tài sản tập trung của các đơn vị trực thuộc để gửi lên Cơ quan mua sắm tập trung cấp tỉnh

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R86 >

Cán bộ QLTS muốn tổng hợp được đăng ký mua sắm tài sản tập trung của các đơn vị trực thuộc để gửi lên Cơ quan mua sắm tập trung cấp tỉnh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Theo quy định tại Thông tư 35/2016/TT-BTC, các tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung của tỉnh sẽ do Cơ quan có chức năng mua sắm tập trung của tỉnh đó thực hiện. Cán bộ QLTS muốn tổng hợp được đăng ký mua sắm tài sản tập trung của các đơn vị trực thuộc để gửi lên Cơ quan mua sắm tập trung cấp tỉnh.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

* Lập chứng từ Kế hoạch mua sắm tập trung

Tại menu Tài sản, nhấn vào Khác\Kế hoạch mua sắm

Nhấn Thêm\Thêm kế hoạch mua sắm tập trung

them mua sam tap trung

Khai báo các tài sản thuộc danh sách cần đăng ký mua sắm tập trung trong kỳ tại đơn vị

Nhấn Cất để lưu lại chứng từ

cat chung tu mua sam tap trung

Nhấn Báo cáo, tích vào Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung

in bang tong hop nhu cau mua sam

Chọn Kỳ báo cáo theo nhu cầu in của đơn vị

Nhấn Đồng ý

chon ky in bc bang tong hop nhu cau mua sam

Lưu ý: Thông tin Tên tài sản trên báo cáo hiển thị theo Tên loại tài sản đã khai báo trên chứng từ Kế hoạch mua sắm tập trung

bang tong hop nhu cau mua sam tap trung

 

* Gửi - nhận - tổng hợp báo cáo Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung

Tại đơn vị QLTS, vào menu Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

Nhấn Lập báo cáo

Tích chọn Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm; nhấn Lập báo cáo

lap bang tong hop mua sam

Sau khi đã lập xong, nhấn Xem để kiểm tra lại báo cáo

Nhấn Gửi báo cáo để gửi báo cáo lên cấp trên

gui bang tong hop nhu cau mua sam len cap tren

Đăng nhập vào đơn vị chủ quản của đơn vị trên

Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên

Nhấn Xem để kiểm tra báo cáo của đơn vị cấp dưới; sau đó nhấn Phê duyệt hoặc Từ chối

phe duyet bang tong hop nhu cau mua sam

Chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo

Tích chọn báo cáo Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung, nhấn Tiếp tục

tong hop bang tong hop nhu cau mua sam

Tích chọn các đơn vị đã nộp đủ báo cáo, nhấn Tiếp tục

tong hop bang tong hop mua sam b2

Nhấn Lập báo cáo

tong hop bang tong hop mua sam b3

Sau khi báo cáo đã tổng hợp xong (chuyển từ trạng thái Đang xử lý sang Chưa gửi), cán bộ QLTS có thể nhấn Xem để kiểm tra lại báo cáo đã tổng hợp; sau đó nhấn Gửi báo cáo để gửi lên đơn vị cấp trên.

tong hop bang tong hop nhu cau mua sam done