Khi thực hiện Lấy lại thông tin mật khẩu, cán bộ QLTS muốn các thông tin "tên đăng nhập" và "tên tài khoản" hiển thị thống nhất để tránh nhầm lẫn trong quá trình sử dụng

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R85 >

Khi thực hiện Lấy lại thông tin mật khẩu, cán bộ QLTS muốn các thông tin "tên đăng nhập" và "tên tài khoản" hiển thị thống nhất để tránh nhầm lẫn trong quá trình sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Để tránh nhầm lẫn trong quá trình sử dụng, cán bộ QLTS muốn thay đổi trường Tên tài khoản thành Tên đăng nhập và thay đổi thứ tự nhập liệu giống màn hình đăng nhập tại màn hình chức năng Lấy lại mật khẩu.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

Cách thao tác khi quên mật khẩu đăng nhập vào phần mềm

Tại màn hình đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN, nhấn vào Quên mật khẩu

quen mat khau 2

 

Nhập chính xác các thông tin Mã ngân sách, Tên đăng nhập, Mã xác nhận

Địa chỉ email sẽ tự động hiển thị nếu tên đăng nhập đã có email đăng ký

(Lưu ý: Sau khi nhập Tên đăng nhập, nếu dòng Địa chỉ email hiển thị Tài khoản chưa có email đăng ký, vui lòng liên hệ với MISA để được trợ giúp)

Nhấn Lấy lại mật khẩu

lay lai thong tin mk

Phần mềm sẽ gửi một đường link vào mail đã đăng ký. Cán bộ QLTS nhấn vào link đó để thực hiện việc đổi mật khẩu

Sau khi nhấn Đồng ý, chương trình chuyển về màn hình đăng nhập

Cán bộ QLTS sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào phần mềm.

doi mat khau 3