Chuẩn hóa các trường thông tin cần kê khai trên phần mềm QLTS khớp với Phần mềm ĐKTS của Cục Quản lý Công sản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R83 >

Chuẩn hóa các trường thông tin cần kê khai trên phần mềm QLTS khớp với Phần mềm ĐKTS của Cục Quản lý Công sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cán bộ QLTS mong muốn thống nhất các trường thông tin bắt buộc kê khai và định dạng dữ liệu khai báo giữa phần mềm QLTS.VN và phần mềm ĐKTS của Cục quản lý Công sản để người dùng nhập liệu đầy đủ thông tin trước khi thực hiện trao đổi dữ liệu tài sản nhà nước.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Thiết lập trên menu Hệ thống

Trên màn hình danh sách Tài sản, nhấn vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ

Tại nghiệp vụ Kết nối với phần mềm của Cục Quản lý công sản, tích chọn Có thực hiện trao đổi thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia

Nhấn Cất, sau đó nhấn Đóng

 

thiet lap ket noi voi phan mem cuc cs

 

* Lưu ý:

Chỉ những đơn vị có thực hiện trao đổi với phần mềm ĐKTS của Cục Quản lý Công sản mới phải thực hiện thiết lập này

Cán bộ QLTS cần thiết lập thông tin này trước khi bắt đầu khai báo tài sản

 

2. Khai báo tài sản Nhà nước trên phần mềm QLTS.VN

* Tài sản Nhà

Đối với đơn vị có thực hiện trao đổi thông tin với CSDL quốc gia, khi khai báo tài sản là Nhà thì thông tin Khuôn viên đất bắt buộc phải khai báo

 

ke khai khuon vien dat

 

* Tài sản Ô tô

Với tài sản là xe ô tô, thông tin Nhãn hiệu bắt buộc phải khai báo

Trường thông tin Số chỗ ngồi/Tải trọng trước đây được tách riêng thành 2 trường Tải trọng (tấn)Số chỗ ngồi để khớp với cách thức nhập liệu của phần mềm ĐKTS - Cục Quản lý Công sản

 

ke khai xe o to

 

* Chứng từ ghi giảm tài sản

Đối với đơn vị có thực hiện trao đổi thông tin với CSDL quốc gia, khi thực hiện ghi giảm tài sản, phải khai báo đầy đủ thông tin Hình thức ghi giảm

 

chon hinh thuc ghi giam