Cán bộ quản lý tài sản muốn các thông tin về tài sản nhà nước được kê khai đầy đủ để thực hiện trao đổi thông tin với ĐKTS thành công

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R83 >

Cán bộ quản lý tài sản muốn các thông tin về tài sản nhà nước được kê khai đầy đủ để thực hiện trao đổi thông tin với ĐKTS thành công

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cảnh báo giúp cán bộ quản lý tài sản biết được trong dữ liệu hiện đang có bao nhiêu tài sản nhà nước đang chọn loại tài sản kê khai không chính xác, đồng thời lưu ý cán bộ quản lý tài sản phải thực hiện kê khai bổ sung thông tin sau khi nhập khẩu dữ liệu từ phần mềm kế toán MIMOSA và BAMBOO.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

* Nhập khẩu dữ liệu từ Mimosa và Bamboo

Khi thực hiện nhập khẩu tài sản từ MimosaBamboo, trên màn hình sẽ hiển thị nội dung Lưu ý nhắc cán bộ quản lý tài sản cần khai báo bổ sung các thông tin kê khai của TSNN (do trên phần mềm Mimosa và Bamboo chưa cho phép theo dõi đến thông tin kê khai của tài sản)

 

luu y nhap khau mimosa

 

* Màn hình danh sách tài sản

Trong trường hợp dữ liệu đơn vị có tài sản thuộc loại tài sản nhà nước nhưng thông tin kê khai chọn chưa chính xác, phần mềm sẽ cảnh báo tới cán bộ quản lý tài sản bằng thông báo hiển thị ở góc phải màn hình

Nhấn tại đây trên câu cảnh báo để tải về Danh sách TSNN kê khai không chính xác

 

tai ds ts ke khai khong dung

 

danh sach ts ke khai k chinh xac

 

Cán bộ quản lý tài sản cần kiểm tra và điều chỉnh lại loại tài sản kê khai cho các tài sản có trên danh sách

Thông báo sẽ đóng lại khi việc kê khai TSNN đã hoàn tất.