Khi thực hiện trao đổi thông tin với CSDL quốc gia, trong trường hợp xuất dữ liệu tài sản nhà, đất, cán bộ QLTS muốn thông tin về diện tích của tài sản đất và nhà được làm tròn để trao đổi thông tin chính xác

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R88 >

Khi thực hiện trao đổi thông tin với CSDL quốc gia, trong trường hợp xuất dữ liệu tài sản nhà, đất, cán bộ QLTS muốn thông tin về diện tích của tài sản đất và nhà được làm tròn để trao đổi thông tin chính xác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi thực hiện trao đổi thông tin với CSDL quốc gia,  cán bộ QLTS có nhu cầu muốn biết đã xuất khẩu thành công bao nhiêu tài sản ra file .xml. Ngoài ra, cán bộ QLTS muốn thông tin về diện tích của tài sản đất, nhà khi xuất ra file .xml được làm tròn toàn bộ phần số thập phân để trao đổi thông tin chính xác.

2. Hướng dẫn chi tiết

a. Thiết lập chức năng Trao đổi thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN

Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ

Tích chọn Có thực hiện trao đổi thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia

Nhấn Cất

bat chuc nang trao doi thong tin

b. Thực hiện chức năng Trao đổi thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN

Vào menu Tài sản\Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN...

Khai báo Mã đơn vị

Nhấn Thực hiện

thuc hien chuc nang trao doi csdl

Sau khi xuất khẩu thành công, file .xml sẽ được tự động tải về máy, đồng thời trên màn hình sẽ hiển thị số lượng tài sản xuất khẩu được theo từng loại

Trong trường hợp file .xml không tự tải hoặc cần tải lại file, nhấn vào tại đây (số 1)

Để xem chi tiết kết quả xuất khẩu, danh sách tài sản Đất/Nhà được làm tròn diện tích, nhấn vào tại đây (số 2)

man hinh ket qua xuat xml

* Lưu ý:

File chi tiết Danh sách kết quả xuất khẩu (có định dạng .xls) bao gồm 4 sheet tương ứng với 4 loại tài sản: Đất, Nhà, Ô tô, Tài sản có nguyên giá trên 500 triệu và biến động của từng tài sản

Trong trường hợp đơn vị chủ quản xuất khẩu danh sách tài sản của đơn vị cấp dưới, các tài sản sẽ được nhóm lại theo đơn vị phát sinh

file ket qua excel