Cán bộ QLTS yêu cầu theo dõi định mức xe ô tô chuyên dùng và có cảnh báo khi số lượng tài sản vượt quá định mức

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R126 >

Cán bộ QLTS yêu cầu theo dõi định mức xe ô tô chuyên dùng và có cảnh báo khi số lượng tài sản vượt quá định mức

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS có thể theo dõi định mức tài sản và có cảnh báo khi số lượng tài sản vượt quá định mức.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R126, đơn vị chủ quản chưa quản lý được số liệu tài sản của đơn vị cấp dưới so với định mức của Thủ tướng, định mức quy định của tỉnh nên khi các đơn vị cấp dưới gửi yêu cầu mua sắm tài sản lên đơn vị cấp trên thì cấp trên phải gửi công văn yêu cầu cấp dưới báo cáo tình hình tài sản hiện tại, sau đó cấp trên sẽ thực hiện đối chiếu với định mức quy định để làm căn cứ lập dự toán mua sắm tài sản cố định.

Kể từ phiên bản R126, theo quy định của QĐ 50/2017/TT-BTC quy định về định mức máy móc thiết bị trong đơn vị và Quyết định 434/QĐ -BTTTT quy định về định mức sử dụng ô tô phục vụ công tác chức danh, phục vụ công tác chung; phần mềm bổ sung cảnh báo khi khai báo số lượng tài sản vượt quá định mức.

hmtoggle_plus1Theo dõi định mức tài sản

1. Vào menu Danh mục\Loại định mức tài sản.

2. Chọn tài sản cần cập nhật định mức. Nhấn Cập nhật định mức.

2-dinh muc TS-00

3. Khai báo Định mức tài sản:

Dùng chung: Định mức (số lượng), Đơn giá tối đa (số tiền/1 tài sản).

2-dinh muc TS-01

Phòng ban làm việc: nhấn Thêm để khai báo.

2-dinh muc TS-02

Chức vụ/Chức danh: nhấn Thêm để khai báo.

2-dinh muc TS-03

4. Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Khai báo tài sản và chọn loại định mức cho tài sản

1. Vào menu Tài sản, thêm hoặc sửa tài sản.

2. Khai báo thông tin tài sản.

2-dinh muc TS-04

3. Chọn tab Thông tin khác. Chọn Loại định mức tài sản.

2-dinh muc TS-05

4. Nhấn Cất và đóng. Nếu tài sản vượt quá định mức so với định mức quy định thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau.

5. Nhấn Không để khai báo lại đúng định mức tài sản.

2-dinh muc TS-06

hmtoggle_plus1In Báo cáo tình hình ô tô so với định mức

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo quản trị\Báo cáo tình hình ô tô so với định mức.

2-dinh muc TS-07

2. Khai báo tham số báo cáo.

2-dinh muc TS-08

3. Nhấn Đồng ý.

2-dinh muc TS-09