Cán bộ QLTS muốn in Biên bản kiểm kê TSCĐ nhóm theo nguồn hình thành để nộp theo yêu cầu của cấp trên

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R77 >

Cán bộ QLTS muốn in Biên bản kiểm kê TSCĐ nhóm theo nguồn hình thành để nộp theo yêu cầu của cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đáp ứng nhu cầu của đơn vị QLTS muốn in báo cáo Biên bản kiểm kê TSCĐ nhóm theo nguồn hình thành để nộp báo cáo theo yêu cầu của đơn vị cấp trên

 

2. Các bước thực hiện

1. Vào chức năng Kiểm kê, thêm mới 1 chứng từ kiểm kê TSCĐ

2. Cất và Đóng chứng từ kiểm kê

3. Trên màn hình danh sách chứng từ, nhấn vào Báo cáo\Biên bản kiểm kê TSCĐ (Nhóm theo nguồn hình thành)

in bb kk nhom theo nguon hinh thanh

 

4. Báo cáo sẽ hiển thị trên màn hình như sau

 

bb kk nhom theo nguon ht

 

Ngoài ra, người dùng cũng có thể in báo cáo từ trong giao diện chi tiết của chứng từ Kiểm kê

1. Mở chi tiết chứng từ Kiểm kê

2. Nhấn vào Báo cáo\Biên bản kiểm kê TSCĐ (Nhóm theo nguồn hình thành)

 

in bbkk tu form chung tu kk