Cán bộ QLTS muốn nhập nhanh trường nhãn hiệu xe khi khai báo tài sản là xe ô tô

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R78 >

Cán bộ QLTS muốn nhập nhanh trường nhãn hiệu xe khi khai báo tài sản là xe ô tô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đáp ứng nhu cầu của cán bộ QLTS muốn nhập nhanh được trường nhãn hiệu theo danh mục Nhãn hiệu xe ô tô của phần mềm Đăng ký tài sản - Cục công sản khi khai báo tài sản là xe ô tô, giảm bớt thao tác nhập bằng tay.

 

2. Các bước thực hiện

1. Trên màn hình danh sách tài sản, nhấn Thêm

2. Khai báo 1 tài sản thuộc loại Ô tô

3. Tại trường Nhãn hiệu, chọn một nhãn hiệu có trong danh sách

(Trường hợp nhãn hiệu cần khai báo không có trong danh sách gợi ý, người dùng có thể tự nhập vào giá trị mong muốn)

 

khai bao ts xe o to

 

4. Khai báo các Thông tin chung, Thông tin kê khai khác của tài sản

5. Nhấn Cất để lưu lại tài sản