Phiên bản R78

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R78

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R78

 

Nghiệp vụ mới

 

1. Cán bộ QLTS muốn quản lý tài sản theo mã vạch để quản lý chính xác, nhanh chóng hơn

2. Cán bộ QLTS muốn quản lý CCDC theo mã vạch để quản lý chính xác, nhanh chóng hơn

 

Nghiệp vụ thay đổi

 

1. Cán bộ QLTS muốn nhập nhanh trường nhãn hiệu xe khi khai báo tài sản là xe ô tô

2. Cán bộ quản lý tài sản muốn cập nhật danh mục TSCĐ Vô hình và TSCĐ Đặc thù theo Quyết định 26/QĐ-UBND của tỉnh Ninh Bình

 

Tiện ích

 

1. Cán bộ QLTS muốn cải tiến cách ghi nhật ký truy cập chi tiết hơn

2. Cán bộ QLTS muốn in tem TSCĐ và CCDC để dễ theo dõi và kiểm kê

3. Cán bộ QLTS muốn nhật ký truy cập cập nhật đầy đủ hơn các hành động của người dùng

4. Cán bộ quản lý tài sản muốn xuất riêng tài sản là nhà ra file xml để trao đổi thông tin với phần mềm ĐKTS