Cán bộ quản lý tài sản muốn tăng tính bảo mật khi đăng nhập phần mềm QLTS

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R79 >

Cán bộ quản lý tài sản muốn tăng tính bảo mật khi đăng nhập phần mềm QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp tăng tính bảo mật của chương trình, giảm thiểu rủi ro trong trường hợp bị tấn công bởi hacker.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

Trong trường hợp đăng nhập vào phần mềm thất bại quá 5 lần, màn hình đăng nhập sẽ hiển thêm trường Mã xác nhận

Để đăng nhập được vào phần mềm, ngoài nhập chính xác Mã ngân sách, Tên đăng nhậpMật khẩu, cán bộ QLTS cần nhập thêm Mã xác nhận

oNhấn button_refresh để đổi mã xác nhận mới

Sau khi nhập đủ các thông tin trên, nhấn Đăng nhập

 

nhap ma xac thuc