Cán bộ QLTS muốn xuất khẩu màn hình tra cứu CCDC ra excel

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R79 >

Cán bộ QLTS muốn xuất khẩu màn hình tra cứu CCDC ra excel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp có thể dễ dàng xuất đươc danh sách tất cả CCDC đang theo dõi tại các đơn vị trực thuộc, phục vụ cho công tác thống kê của một số ngành đặc thù.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Vào menu Tra cứu\Tra cứu công cụ dụng cụ

2. Chọn đơn vị trực thuộc cần xuất khẩu danh sách CCDC tại cây danh mục đơn vị (đối với đơn vị chủ quản)

3. Tích chọn hoặc bỏ tích chọn Hiển thị chi tiết theo từng CCDC (tùy vào nhu cầu xem dữ liệu của đơn vị)

4. Nhấn Tiện ích\Xuất khẩu

 

xuat khau ccdc

 

5. Chức năng Xuất khẩu đảm bảo xuất đúng dữ liệu thực tế trên màn hình Tra cứu, kể cả trong trường hợp cán bộ QLTS thực hiện lọc ở các cột dữ liệu

filter xuat khau ccdc