Cán bộ QLTS muốn cải tiến cách ghi nhật ký truy cập chi tiết hơn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R78 >

Cán bộ QLTS muốn cải tiến cách ghi nhật ký truy cập chi tiết hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS có thể theo dõi những hành động của người dùng phần mềm QLTS dễ dàng, đầy đủ hơn. Phiên bản này phần mềm cải tiến cách ghi lại nhật ký trong các trường hợp sau

Nhập khẩu danh sách tài sản

Nhập khẩu danh sách công cụ dụng cụ

Thiết lập Hệ thống/Tùy chọn (Đối với phần Trích khấu hao và phần Định dạng số)

Thêm chứng từ Đánh giá lại

 

2. Chi tiết

1. Nhập khẩu danh sách tài sản: nhập khẩu từ file excel, nhập khẩu từ Mimosa, nhập khẩu từ Bamboo

nhat ky nhap khau ts

 

2. Nhập khẩu danh sách công cụ dụng cụ: nhập khẩu từ file excel, nhập khẩu từ Mimosa

nhat ky nhap khau ccdc

3. Thiết lập Hệ thống/Tùy chọn

nhat ky phan tuy chon

4. Thêm chứng từ Đánh giá lại: Tài sản và Tài sản theo lô

nhat ky them danh gia lai