Cán bộ quản lý tài sản muốn cập nhật danh mục TSCĐ Vô hình và TSCĐ Đặc thù theo Quyết định 26/QĐ-UBND của tỉnh Ninh Bình

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R78 >

Cán bộ quản lý tài sản muốn cập nhật danh mục TSCĐ Vô hình và TSCĐ Đặc thù theo Quyết định 26/QĐ-UBND của tỉnh Ninh Bình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đáp ứng nhu cầu của các đơn vị QLTS, đơn vị tổng hợp tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình mong muốn theo dõi và quản lý các tài sản thuộc loại TSCĐ vô hình và TSCĐ đặc thù theo danh mục loại tài sản riêng, được quy định chi tiết trong Quyết định 26/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

Để các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thuận lợi hơn khi tiến hành chuyển đổi từ Thông tư 162/2015_BTC sang Quyết định 26/QĐ-UBND, phần mềm đã thực hiện chuyển đổi tự động đối với các tài sản thuộc loại Tài sản vô hình khai báo mới năm 2016. Để điều chuyển tiếp các tài sản vô hình khai báo trước năm 2016, tài sản hữu hình thuộc loại Máy móc, thiết bị ... sang loại tài sản đặc thù theo Quyết định 26, cán bộ QLTS xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY.