Cán bộ QLTS tại đơn vị ngành y tế mong muốn khai báo thêm thông tin của Tài sản hoặc CCDC là thiết bị y tế để quản lý, giám sát được tình hình sử dụng thiết bị y tế

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R60 >

Cán bộ QLTS tại đơn vị ngành y tế mong muốn khai báo thêm thông tin của Tài sản hoặc CCDC là thiết bị y tế để quản lý, giám sát được tình hình sử dụng thiết bị y tế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép các đơn vị thuộc ngành y tế, có thể khai báo tài sản hoặc CCDC sử dụng tại đơn vị có thuộc thiết bị y tế hay không và nếu có sẽ thuộc loại thiết bị y tế nào, để giúp các đơn vị theo dõi được tình hình quản lý, sử dụng thiết bị y tế tại đơn vị

 

Cách thao tác

 

1. Thiết lập có quản lý thiết bị y tế

Với các đơn vị thuộc ngành y tế, có mong muốn theo dõi tài sản hoặc CCDC sử dụng tại đơn vị là thiết bị y tế thì thực hiện các bước sau:

- Vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ, tích chọn Quản lý thiết bị y tế

 

quanlythietbiyte

 

- Nhấn Cất và thực hiện Đóng.

 

- Sau khi đã chọn thiết lập trên, khi khai báo tài sản hoặc CCDC, đơn vị sẽ lựa chọn được loại thiết bị y tế tương ứng (nếu có)

 

2. Khai báo loại thiết bị y tế cho tài sản

- Trên màn hình danh sách Tài sản, nhấn Thêm để thêm mới 1 tài sản. Nhập các thông tin chung, thông tin kê khai của tài sản (nếu có), sau đó, chuyển sang Thông tin khác

 

thong tin khac

 

- Tại trường thông tin Loại thiết bị y tế, chọn loại thiết bị phù hợp cho tài sản

 

loaiTBYT

- Nhấn Cất và Đóng để lưu lại thông tin của tài sản vừa khai báo đồng thời đóng lại bảng khai báo tài sản.

 

3. Khai báo loại thiết bị y tế cho CCDC

- Trên màn hình danh sách Công cụ dụng cụ, nhấn Thêm để khai báo mới một Công cụ dụng cụ. Nhập các thông tin chung của công cụ dụng cụ, sau đó chuyển sang Thông tin khác

 

khai bao TBYT ccdc

 

- Tại trường thông tin Loại thiết bị y tế, chọn loại thiết bị phù hợp cho công cụ dụng cụ

 

loai TBYT ccdc

 

- Nhấn cất để lưu lại thông tin của CCDC vừa khai báo, sau đó nhấn Đóng.