Cán bộ QLTS tại đơn vị chủ quản, mong muốn thống kê được tài sản theo từng bộ phận sử dụng tại tất cả các đơn vị trực thuộc

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R60 >

Cán bộ QLTS tại đơn vị chủ quản, mong muốn thống kê được tài sản theo từng bộ phận sử dụng tại tất cả các đơn vị trực thuộc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Giúp các đơn vị chủ quản có thể tra cứu được thông tin tài sản theo từng bộ phận sử dụng tại từng đơn vị trực thuộc

 

Cách thực hiện:

- Vào menu Tra cứu\Tra cứu tài sản. Trên cây danh sách đơn vị, chọn đến một đơn vị trực thuộc để tra cứu tài sản

 

tracuubpsd

 

- Danh sách Tài sản tại đơn vị trực thuộc đã bổ sung thông tin Bộ phận sử dụng. Cán bộ QLTS có thể tra cứu riêng theo từng bộ phận sử dụng bằng cách lọc riêng tên bộ phận đó

 

tra cuu theo bpsd