Các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ

Navigation:  »No topics above this level«

Các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi cần hỗ trợ anh/chị có thể sử dụng các kênh hỗ trợ sau:
 

 

Forum

 

Qua Forum của MISA

 

 

Lien he cac VP

Liên hệ với MISA

 

 

 

 

 

Team Viewerr

 

Qua Team Viewer

 

 

 

 

 

 

Zoom

Học phần mềm trực tuyến qua Zoom