Làm thế nào để xem và tải phim hướng dẫn sử dụng

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp >

Làm thế nào để xem và tải phim hướng dẫn sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Hướng dẫn xem phim

Mỗi trang hướng dẫn nghiệp vụ đều có hướng dẫn đi kèm. Mỗi đoạn phim được sử dụng để hướng dẫn cách thao tác nghiệp vụ hoặc chức năng cụ thể trên QLTS.VN. Phim được nhúng thằng vào từng trang hướng dẫn, chỉ cần chọn nghiệp vụ hoặc chức năng cần tra cứu, ở mục Xem phim hướng dẫn tương ứng thì nhấn nút Play trên đoạn phim đã chọn.

 

2. Hướng dẫn tải phim

Tại mục Tải phim hướng dẫn, nhấn vào tại đây

 

tai phim tai day

 

Trình duyệt sẽ chuyển sang trang Vimeo cho phép người xem download phim hướng dẫn sử dụng, thực hiện theo các bước như sau:

 

Tai phim huong dan