Cán bộ QLTS muốn đối chiếu nguyên giá giữa Sổ tài sản cố định và danh sách tài sản để phát hiện chênh lệch nếu có

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R108.1 >

Cán bộ QLTS muốn đối chiếu nguyên giá giữa Sổ tài sản cố định và danh sách tài sản để phát hiện chênh lệch nếu có

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Trước khi nộp báo cáo về Sổ tài sản cố định cho cơ quan chủ quản thì cán bộ quản lý tài sản đang đối chiếu nguyên giá giữa Sổ tài sản cố định và màn hình Danh sách tài sản để phát hiện chênh lệch nếu có. Tuy nhiên trong một số trường hợp sau đây thì cán bộ quản lý tài sản sẽ bị lệch số liệu khi đối chiếu:

- Trường hợp 1: Tài sản có ngày ghi tăng từ năm 2015 nhưng lại có năm theo dõi là 2017 và tại năm làm việc 2015, khi in Sổ tài sản cố định thì lấy lên thông tin về tài sản này nhưng tại màn hình danh sách tài sản thì không thấy xuất hiện tài sản này.

- Trường hợp 2: Tài sản có ngày ghi tăng và năm theo dõi cùng trong năm 2015. Đến năm 2016 tài sản phát sinh chứng từ Đánh giá lại thay đổi nguyên giá của tài sản. Khi đó, tại năm làm việc 2015 khi in Sổ tài sản cố định sẽ hiển thị thông tin tài sản như khi ghi tăng còn tại màn hình danh sách tài sản thì lại hiển thị nguyên giá của tài sản sau khi Đánh giá lại.

Chính vì vậy để việc đối chiếu của cán bộ quản lý tài sản được thuận tiện và chính xác hơn thì cán bộ QLTS nên đối chiếu số liệu giữa Sổ tài sản cố định và màn hình Tra cứu tài sản. Từ phiên bản R108.1, phần mềm đã cải tiến màn hình Tra cứu tài sản theo ngày tra cứu giúp việc đối chiếu nguyên giá với Sổ tài sản cố định được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

2. Hướng dẫn chi tiết

Ví dụ: Tài sản Máy photocopy có ngày ghi tăng là 15/05/2015 nhưng lại được khai báo tại năm 2017, để đối chiếu số liệu Sổ tài sản cố định tại năm 2015 thì cán bộ QLTS thực hiện theo các bước sau:

1. Vào màn hình Tra cứu, chọn Tra cứu tài sản.

2. Nhập thông tin Đến ngày là ngày kết thúc kỳ báo cáo. Trong trường hợp này là 31/12/2015, nhấn Tra cứu.

R108.1_1

Chi tiết các bước hướng dẫn chi tiết đối chiếu nguyên giá giữa Sổ tài sản cố định và màn hình Tra cứu tài sản cũng như một số trường hợp có thể dẫn đến lệch giữa 2 báo cáo trên anh/chị theo dõi tại đây.