Cập nhật chức năng chuyển loại tài sản cho Sở tài chính Hà Nội

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R108.1 >

Cập nhật chức năng chuyển loại tài sản cho Sở tài chính Hà Nội

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Hiện nay, thành phố Hà Nội đang sử dụng bộ danh mục loại tài sản riêng, vậy nên để thuận tiện cho đơn vị trong công tác quản lý và theo dõi tài sản thì kể từ phiên bản R108.1, phần mềm QLTS.VN sẽ cập nhật danh mục loại tài sản cho các đơn vị trực thuộc thành phố Hà Nội

2. Hướng dẫn chi tiết

* Với những đơn vị chưa thực hiện chuyển đổi loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Trong trường hợp đơn vị chưa thực hiện chuyển đổi theo Thông tư 45/2018/TT-BTC thì chương trình đã tự động cập nhật bộ danh mục loại tài sản riêng của Thành phố Hà Nội cho đơn vị, lúc này anh/chị chỉ cần thực hiện chuyển đổi lên theo Thông tư 45/2018/TT-BTC như sau:

1. Vào menu Tài sản\Cập nhật Thông tư 45/2018/TT-BTC chọn Chuyển loại tài sản

R104.4

2. Sau đó anh/chị thực hiện chuyển đổi loại tài sản theo hướng dẫn chi tiết tại đây.        

* Với những đơn vị đã thực hiện chuyển đổi loại tài sản Thông tư 45/2018/TT-BTC

Trong trường hợp đơn vị đã thực hiện chuyển đổi theo Thông tư 45/2018/TT-BTC thì MISA đã hỗ trợ việc cập nhật loại tài sản đúng với bộ danh mục loại tài sản đang sử dụng của đơn vị. Anh/chị đăng nhập vào chương trình để kiểm tra lại thông tin của tài sản.

* Đơn vị đang sử dụng phần mềm MIMOSA 2019 muốn chuyển lên theo dõi thông tin TSCĐ trên phần mềm QLTS

Đối với những đơn vị đang sử dụng phần mềm MIMOSA 2019 khi muốn theo dõi thông tin tài sản cố định tên phần mềm QLTS.VN thì anh/chị thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Trên phần mềm MIMOSA 2019 anh/chị cần thực hiện Xuất khẩu danh sách tài sản cố định ra file excel

Vào menu Tệp\Xuất khẩu dữ liệu ra excel.

Chọn danh mục cần xuất khẩu là Tài sản cố định

R108.1_9

Bước 2: Trên phần mềm QLTS.VN

Vào menu Tài sản\Nhập khẩu tài sản. Tích chọn tại phần Nhập khẩu từ Mimosa

R108.1_6

Chọn tệp nguồn là file excel tài sản vừa xuất khẩu từ phần mềm MIMOSA 2019. Nhấn Tiếp theo.

R108.1_7

- Với những đơn vị đang theo dõi tài sản theo danh mục loại tài sản theo Thông tư 162/2014/TT-BTC trên phần mềm Mimosa 2019 thì cần cập nhật Thông tư 45/2018/TT-BTC trên phần mềm Mimosa 2019 trước khi xuất khẩu.

- Với những tài sản đang theo dõi theo danh mục loại tài sản của Thông tư 45/2018/TT-BTC tuy nhiên trên danh mục loại của thành phố Hà Nội lại theo dõi chi tiết hơn thì cần tự phân loại lại trên file excel.

Ví dụ: Trên thông tư 45 tài sản thuộc Loại 201: Kho chứa, bãi đỗ, sân phơi, sân chơi, sân thể thao, bể bơi nhưng trên Loại tài sản theo danh mục riêng của thành phố Hà Nội lại tách riêng thành 3 loại: 201:sân thể thao; 202: bể bơi; 203: Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi, trường bắn. Nếu đơn vị có tài sản thuộc loại 201: Kho chứa, bãi đỗ, sân phơi, sân chơi, sân thể thao, bể bơi thì cần tự phân loại lại cho những tài sản này trên file excel trước khi nhập khẩu vào phần mềm QLTS.VN

- Trong trường hợp đơn vị muốn chuyển toàn bộ tài sản từ loại này sang loại khác mà không cần tách riêng thì tại Bước 5: Loại tài sản trên màn hình nhập khẩu QLTS anh/chị chọn lại thông tin Loại tài sản tại cột: Loại tài sản sẽ nhập khẩu.

R108.1_8

Chi tiết các bước hướng dẫn thực hiện nhập khẩu danh sách tài sản vào phần mềm anh/chị theo dõi tại đây.

Lưu ý: Do đơn vị thành phố Hà Nội đã sử dụng danh mục loại tài sản riêng nhằm phục vụ cho việc thống nhất quản lý và theo dõi thông tin của tài sản vậy nên các đơn vị cấp dưới không thêm hoặc sửa danh mục loại tài sản này để đảm bảo tổng hợp chính xác và đúng đắn số liệu.