Cán bộ QLTS tại đơn vị Phòng tài chính muốn tổng hợp Biểu số 03 - Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp chi tiết theo từng Khối đơn vị

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R87 >

Cán bộ QLTS tại đơn vị Phòng tài chính muốn tổng hợp Biểu số 03 - Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp chi tiết theo từng Khối đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Cán bộ QLTS tại đơn vị Phòng tài chính muốn tổng hợp Biểu số 03 - Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp chi tiết theo từng Khối đơn vị để có thể quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng tài sản nhà, đất của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

A. Giới thiệu về danh mục Khối đơn vị

Danh mục Khối đơn vị trên phần mềm QLTS là danh mục dùng chung giữa 2 đơn vị Phòng Tài chính và Phòng Giáo dục trong cùng một quận/huyện/thị trấn.

Đơn vị Phòng Tài chính có thể thực hiện việc thêm, sửa, xóa các khối đơn vị mặc định trong danh mục sẵn có của chương trình và phân loại Khối đơn vị cho các đơn vị cấp dưới.

Dựa trên danh mục Khối đơn vị mà Phòng Tài chính đã khai báo, Phòng Giáo dục có thể thực hiện việc phân loại Khối đơn vị và Cấp học cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc.

B. Thiết lập phân loại Khối đơn vị

* Tại đơn vị Phòng Tài chính

Vào menu Danh mục, chọn Khối đơn vị

danh muc kdv

Trên màn hình hiển thị danh mục Khối đơn vị, cán bộ QLTS có thể thực hiện:

Thêm, Sửa, Xóa danh mục khối đơn vị sẵn có

them khoi dv

Chuyển xuống, Chuyển lên để thay đổi thứ tự sắp xếp các khối (thứ tự hiển thị trong danh mục cũng chính là thứ tự hiển thị các khối trên báo cáo)

sap xep khoi dv

Sau khi đã khai báo xong danh mục Khối đơn vị, nhấn vào Phân loại

Chọn Khối đơn vị, Cấp học phù hợp cho từng đơn vị

phan loai chi tiet khoi dv

Để tìm kiếm nhanh theo tên đơn vị, nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và nhấn Enter

loc nhanh ten dv

Để phân loại nhiều đơn vị cùng một lúc, tích chọn các đơn vị đó và nhấn Phân loại nhanh

Chọn Khối đơn vị

Chọn Cấp học

Nhấn Đồng ý

phan loai nhanh khoi dv

Nhấn Cất hoặc Cất và đóng để lưu lại kết quả phân loại

kq phan loai

Trên màn hình danh mục Khối đơn vị, có thể nhìn được các đơn vị cấp dưới theo từng khối đã phân loại

xem theo khoi dv

 

* Tại đơn vị Phòng Giáo dục

Vào menu Danh mục, chọn Khối đơn vị

dm khoi dv

Dựa trên danh mục Khối đơn vị mà Phòng Tài chính đã khai báo, cán bộ QLTS tại Phòng Giáo dục có thể thực hiện phân loại cho các đơn vị là các trường trực thuộc quản lý của Phòng Giáo dục

(Lưu ý: Trường hợp đơn vị Phòng Tài chính đã phân loại Khối đơn vị cho các trường rồi thì Phòng Giáo dục không cần thực hiện phân loại lại nữa)

Nhấn Cất hoặc Cất và Đóng để lưu lại kết quả phân loại.

phan loai khoi dv tai pgd

C. In báo cáo tại đơn vị Phòng Tài chính/Phòng Giáo dục

Vào menu Báo cáo/Báo cáo/Báo cáo công khai

Nhấn đúp vào báo cáo Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (mẫu sắp xếp theo thứ tự Đất - Nhà)

Trên bảng tham số báo cáo:

Chuyển sang In tổng hợp theo khối

Tùy ý tích chọn Hiển thị các tài sản ghi giảm trong năm

Nhấn Đồng ý

in bc cong khai 03 dat nha

cong khai 03 dat nha

D. Gửi - nhận - tổng hợp báo cáo Công khai biểu 03 theo Khối đơn vị

* Tại đơn vị Phòng Giáo dục

Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên

Phê duyệt báo cáo Công khai biểu 03 của các đơn vị cấp dưới đã gửi

phe duyet bc 03 dat nha

Chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo

Tích chọn báo cáo Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (mẫu sắp xếp thứ tự Đất - Nhà)

Tích chọn tham số Tổng hợp theo khối

Nhấn Tiếp tục

Tích chọn các đơn vị đã nộp đủ báo cáo, nhấn Tiếp tục

lap bc 03 tong hop

Tại bước Lưu trữ báo cáo, nhấn Lập báo cáo

Sau khi báo cáo đã tổng hợp xong, nhấn Xem để kiểm tra lại báo cáo

tong hop bc 03 dat nha

Nhấn Gửi báo cáo để gửi báo cáo tổng hợp lên cấp trên

xem va gui bc 03 dat nha

 

* Tại đơn vị Phòng Tài chính

Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên

Phê duyệt báo cáo Công khai biểu 03 của các đơn vị cấp dưới đã gửi

ptc phe duyet bc cap duoi 03

Chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo

Tích chọn báo cáo Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (mẫu sắp xếp thứ tự Đất - Nhà)

Tích chọn tham số Tổng hợp theo khối

Nhấn Tiếp tục

Chọn đơn vị và thực hiện lập báo cáo tổng hợp (chi tiết các bước chi tiết thực hiện tương tự như hướng dẫn tổng hợp báo cáo ở Phòng Giáo dục)

Sau khi báo cáo đã tổng hợp xong, nhấn Xem để kiểm tra lại

bc ptc 03 dat nha