Cán bộ QLTS mong muốn có báo cáo CCDC khi xem toàn đơn vị không hiển thị các chứng từ điều chuyển nội bộ để thuận tiện đối chiếu với kế toán.

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R64 >

Cán bộ QLTS mong muốn có báo cáo CCDC khi xem toàn đơn vị không hiển thị các chứng từ điều chuyển nội bộ để thuận tiện đối chiếu với kế toán.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để đáp ứng nhu cầu theo dõi của đơn vị, báo cáo tình hình tăng giảm CCDC bổ sung thêm tham số khi in cho phép cán bộ QLTS xem báo cáo không hiển thị các chứng từ điều chuyển nội bộ để có thể dễ dàng đối chiếu với số liệu kế toán.

 

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Vào menu Báo cáo/Báo cáo theo chế độ kế toán, tích đúp vào Báo cáo tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ. Trên màn hình hiển thị bảng tham số báo cáo như sau

 

tham so bao cao tang giam CCDC

 

Để báo cáo tình hình tăng giảm CCDC không hiển thị các chứng từ điều chuyển nội bộ trong năm, trên bảng tham số, chọn lại mẫu Mẫu tổng hợp chung toàn đơn vị

 

bao cao hien thi mau tong hop chung

 

Nhấn Đồng ý. Báo cáo hiển thị lên theo mẫu như sau

 

bao cao ccdc hien thi tong hop chung

 

 

Để xem được chi tiết số liệu theo phòng ban và nhìn được các chứng từ điều chuyển nội bộ trên báo cáo, quay về bảng tham số, chọn sang mẫu Mẫu chi tiết theo phòng ban, đồng thời tích chọn Hiển thị số liệu tổng cộng toàn đơn vị để xem được số tổng cộng

 

tham so chi tiet theo phong ban

 

 

bao cao hien thi chi tiet theo phong ban