Cán bộ QLTS mong muốn ghi tăng được tài sản được khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R63 >

Cán bộ QLTS mong muốn ghi tăng được tài sản được khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng ghi tăng tài sản theo lô cho phép ghi tăng các lô tài sản được đơn vị mua mới trong năm làm việc và đưa vào phần mềm theo dõi.

 

Hướng dẫn chi tiết

 

Đăng nhập vào chương trình QLTS.VN. Vào màn hình chức năng ghi tăng, nhấn Thêm

Trên giao diện Thêm ghi tăng tài sản, nhấn Chọn tài sản

 

Chon tai san gh tang

 

Tại đây người dùng có thể thấy được các tài sản đã khai báo vào chương trình nhưng chưa ghi tăng. Tích chọn vào lô tài sản đã khai báo, nhấn Đồng ý

 

chon TS chua ghi tang

 

ghi tang TS theo lo

 

Toàn bộ các TS con trong lô được chọn đã được đổ vào chứng từ ghi tăng. Nhấn Cất để lưu lại chứng từ

Lưu ý: Các Tài sản con trong cùng 1 lô bắt buộc phải ghi tăng cùng nhau, không tách được ra để ghi tăng riêng lẻ.

 

Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện ghi tăng ngay tại màn hình danh sách tài sản bằng cách:

oTrên danh sách tài sản, tích chọn vào ô trống tại đầu dòng lô tài sản cần ghi tăng. Kích chuột phải, chọn Ghi tăng

 

ghi tang bang chuot phai

 

oCác bước tiếp theo thực hiện tương tự như ghi tăng tại giao diện chứng từ Ghi tăng.