Cán bộ QLTS mong muốn điều chuyển được tài sản trong nhóm tài sản khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R63 >

Cán bộ QLTS mong muốn điều chuyển được tài sản trong nhóm tài sản khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng điều chuyển tài sản cho phép điều chuyển các lô tài sản từ bộ phận sử dụng trước đây sang bộ phận sử dụng mới.

 

Hướng dẫn chi tiết

 

Đăng nhập vào chương trình QLTS.VN. Vào màn hình chức năng điều chuyển, nhấn Thêm

Trên giao diện Thêm điều chuyển tài sản, nhấn Thêm tài sản theo lô

 

Dieu chuyen_Them TS lo

 

Chọn lô tài sản cần điều chuyển trong danh sách Lô tài sản

 

danh sach lo dieu chuyen

 

tich chon TS dieu chuyen

 

Trên danh sách tài sản con của lô vừa chọn, tích vào ô đầu dòng tại các tài sản cần điều chuyển. Chọn Bộ phận sử dụng mới, sau đó nhấn Đồng ý. Thay vì tích chọn, người dùng có thể tích vào Tự động chọn và nhập số lượng tài sản mong muốn chọn vào ô dữ liệu bên cạnh. Phần mềm sẽ lấy ngẫu nhiên số tài sản trong danh sách tương ứng với số người dùng đã nhập.

Toàn bộ các TS đã chọn sẽ được hiển thị xuống màn hình Thêm điều chuyển tài sản ban đầu.

 

chon lai BPDC

 

Tại đây, người dùng cũng có thể thay đổi lại bộ phận sử dụng đã chọn nếu có phát hiện ra sai sót, bằng cách tích chọn vào các tài sản cần thay đổi, sau đó nhấn chức năng Thay đổi thông tin điều chuyển

 

thay doi thong tin dieu chuyen

 

Sau khi chọn lại Bộ phận sử dụng mới, nhấn Đồng ý

Màn hình đã quay trở lại giao diện Thêm mới điều chuyển tài sản

 

dieu chuyen TS theo lo

 

Nhấn Cất để lưu lại chứng từ.