Cán bộ QLTS mong muốn sẽ khi xuất khẩu danh sách tài sản có thể lấy được thông tin Mã loại tài sản để sử dụng để nhập khẩu nhanh vào phần mềm

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R66 >

Cán bộ QLTS mong muốn sẽ khi xuất khẩu danh sách tài sản có thể lấy được thông tin Mã loại tài sản để sử dụng để nhập khẩu nhanh vào phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Để thuận tiện cho khách hàng khi có nhu cầu xuất khẩu danh sách tài sản từ phần mềm QLTS.VN ra file excel rồi nhập khẩu lại vào chương trình, từ phiên bản này, phần mềm đã cải tiến chức năng Xuất khẩu để có thể xuất khẩu ra danh sách tài sản theo mẫu file mặc định.

 

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Trên màn hình danh sách tài sản, nhấn vào Tiện ích. Chức năng Xuất khẩu trước đây của phần mềm đã được cải tiến thành Xuất khẩu theo mẫu mặc địnhXuất khẩu...

 

chuc nang xuat khau

 

Đối với đơn vị có nhu cầu xuất khẩu danh sách tài sản ra để chỉnh sửa hoặc nhập lại sang một đơn vị khác cũng sử dụng phần mềm QLTS.VN, người dùng nhấn vào Xuất khẩu theo mẫu mặc định để tải được file danh sách tài sản theo đúng định dạng của mẫu nhập khẩu vào chương trình.

File xuất ra có dạng như sau

 

du lieu mau

 

Trong trường hợp cần lấy ra danh sách tài sản theo các thông tin tùy chọn, người dùng nhấn vào chức năng Xuất khẩu... Đây chính là chức năng Xuất khẩu trước đây của phần mềm.

Trên bảng Tùy chọn xuất khẩu, nhấn vào thông tin cần xuất khẩu trên cột bên trái, sau đó nhấn icon tam giac để chuyển thông tin đó sang cột dữ liệu xuất khẩu

 

tuy chon xuat khau

 

Tại chức năng này, phần mềm đã bổ sung thêm thông tin Mã loại tài sản. Khi xuất ra file excel, mã loại tài sản sẽ tự động điền giá trị tương ứng với loại tài sản của từng tài sản.