Kế toán muốn khi chuyển loại TSCĐ theo TT 162, danh sách tài sản chưa được chuyển loại sẽ hiển thị lên ngay để không phải mất thêm thao tác chọn "Tất cả"

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R66 >

Kế toán muốn khi chuyển loại TSCĐ theo TT 162, danh sách tài sản chưa được chuyển loại sẽ hiển thị lên ngay để không phải mất thêm thao tác chọn "Tất cả"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Tại giao diện chức năng Chuyển loại tài sản lên Thông tư 162 trước đây, phần mềm đang mặc định hiển thị ở cột Danh sách tài sản theo Thông tư 162 là danh sách những tài sản do người dùng tự chuyển đổi. Để thuận tiện hơn cho người dùng khi thao tác, Danh sách tài sản theo Thông tư 162 sẽ được hiển thị mặc định là toàn bộ các tài sản chưa chuyển loại tài sản lên Thông tư 162.

 

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Tại màn hình danh sách tài sản, nhấn vào Tài sản\Chuyển loại tài sản theo Thông tư 162/2014/TT-BTC (Lưu ý: Chức năng chỉ sử dụng được tại năm làm việc >= 2015)

Tại màn hình này, Danh sách tài sản theo Thông tư 162/2014/TT-BTC được mặc định tích chọn Tất cả, trong danh sách sẽ hiển thị toàn bộ tài sản đã được chọn loại tài sản theo thông tư mới mà chưa được chuyển đổi.

 

chuyen doi tt162ư