Cán bộ quản lý tài sản muốn in được phiếu kiểm kê Công cụ dụng cụ để dán lên CCDC khi thực hiện kiểm kê

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R73 >

Cán bộ quản lý tài sản muốn in được phiếu kiểm kê Công cụ dụng cụ để dán lên CCDC khi thực hiện kiểm kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

    Cán bộ QLTS mong muốn khi lập chứng từ kiểm kê CCDC trên phần mềm thì in được ngay Nhãn kiểm kê CCDC để có thể dán luôn tại CCDC đã thực hiện kiểm kê trong thực tế

 

 

Cách thao tác

Mở chứng từ kiểm kê CCDC đã lập

Nhấn Báo cáo\Nhãn kiểm kê CCDC

 

nhan kk ccdc

 

Nhập tên Người kiểm kê

Thiết lập cách hiển thị CCDC trên nhãn kiểm kê (Hiển thị theo tên CCDC; theo mã CCDC hoặc hiển thị cả tên và mã CCDC)

Nhấn Đồng ý

 

tham so nhan kk cc

 

 

nhan kk ccdc mau

 

 

* Lưu ý: Cán bộ QLTS cũng có thể in nhãn kiểm kê trực tiếp tại màn hình danh sách chứng từ kiểm kê CCDC

 

nhan kk man hinh ds