Cán bộ quản lý tài sản muốn chứng từ Đề nghị trang cấp, Đề nghị xử lý hiển thị được tên người lập khi in phiếu Đề nghị trang cấp, Đề nghị xử lý

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R73 >

Cán bộ quản lý tài sản muốn chứng từ Đề nghị trang cấp, Đề nghị xử lý hiển thị được tên người lập khi in phiếu Đề nghị trang cấp, Đề nghị xử lý

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

 

      Cán bộ QLTS mong muốn trên các chứng từ Đề nghị xử lý, Đề nghị trang cấp bổ sung thêm thông tin Người đề nghị để có thể in được tên Người lập trên chứng từ

 

 

Cách thao tác

 

Vào màn hình chức năng Đề nghị xử lý

Nhấn Thêm

Nhập các thông tin trên chứng từ Đề nghị xử lý

 

nguoi de nghi xu ly

 

 

Nhấn Cất chứng từ

Nhấn vào Báo cáo\Phiếu đề nghị xử lý

 

in phieu dnxl

 

Tên Người đề nghị sẽ hiển thị tại thông tin Người lập báo cáo trên Phiếu đề nghị xử lý

 

 

phieu de nghi xu ly

 

Thao tác tương tự đối với chứng từ Đề nghị trang cấp